کاربران این بخش دستگاههای محترم اجرایی صندوق بازنشستگی کشوری می باشند.
بمنظور تسریع در برقراری حقوق بازنشستگي و وظيفه و صحت اطلاعات مربوط به فرمهای 1 و 2 و 3 مورد نیاز برای تایید برقراری ، سامانه جمع آوری این اطلاعات در سایت سازمان طراحی و دراختیار دستگاههای محترم اجرایی قرار گرفته است . این اطلاعات در 5 بخش دریافت می گردد .این بخشها عبارتند از :
   1) بخش اطلاعات هویتی
   2) بخش اطلاعات اصلی
   3) بخش اطلاعات حکم
   4) بخش سوابق خدمت و بدهی
   5) بخش اطلاعات موظفین
لازم به ذکر است ورود اطلاعات سوابق ایثارگران بازنشستگان سال جاری نیز در این بخش صورت می پذیرد.
در سامانه ایثارگران :
  • اطلاعات وارد شده بعد از ساعت 24 روز 1400/01/24 امکان ویرایش نداشته و متعاقبا تاریخ ویرایش مجدد اعلام خواهد شد.
  • اطلاعات مربوط به عزیزان جانباز، آزاده و فرزند شهید از بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز دریافت گردید و مورد عمل واقع می گردد.
   راهنمای ورود اطلاعات سوابق ایثارگران بازنشستگان سال جاری
شناسه دستگاه:
کلمه عبور:

مشخصات وارد کننده اطلاعات: (اين مشخصات در زير فرم هاي چاپي درج خواهد شد.)
نام:
نام خانوادگي:

بارگزاری مجدد تصوير
لطفا اعداد تصوير بالا را در اين کادر وارد نماييد