تاريخ امروز : 04 / 01 / 1402در اجرای ماده (4) دستورالعمل بند(ز)تبصره 15 ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور و به منظور بهره مندی از مزایای دستورالعمل مذکور،فرم اعلام سوابق بیمه پردازی در صندوق تامین اجتماعی برای آندسته از مستخدمین رسمی دولت که صندوق بیمه ای آنها در دوران پیمانی و یا قراردادی صندوق تامین اجتماعی بوده و به تبع رسمی شدن به صندوق بازنشستگی کشوری تغییر و حق بیمه آنان تاکنون به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل نشده در سامانه تعبیه گردیده است.دستگاه محل خدمت مستخدم و یا فرد مشمول می بایست حداکثر تا تاریخ 29/12/93 اطلاعات مندرج در فرم را با دقت تکمیل و نسبت به اخذ کد رهگیری اقدام نماید. در صورتیکه اطلاعات توسط فرد وارد گردد؛ دستگاه های اجرایی محل خدمت آنان مکلفند اطلاعات ثبت شده را بررسی و تایید نمایند.

توضيحات :
لطفاً برای تکمیل فرم اعلام سوابق بیمه پردازی به نکات ذیل توجه فرمائید :
  • منظور از سابقه خدمت قابل قبول برای درج در این سامانه آن بخشی از سابقه خدمت در وزارتخانه ها،سازمان ها، موسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها است که قبل از استخدام رسمی آزمایشی به صورت تمام وقت تحت عنوان «خدمت پیمانی» و یا «قراردادی» و یا «خرید خدمت» انجام گرفته و بابت آن حق بیمه کسر و به سازمان تامین اجتماعی واریز شده باشد.
  • شماره بیمه تامین اجتماعی، شماره ای است که سازمان تامین اجتماعی به هر یک از افراد بیمه شده خود اختصاص داده است.
  • مشمولین دستورالعمل مکلفند ؛درصورتی که دارای سوابق بیمه ای درشعب مختلف سازمان تامین اجتماعی باشند قبل از ورود اطلاعات در این سامانه ، نسبت به تجمیع سوابق در آخرین شعبه اقدام نمایند.
  • ثبت نام در سامانه به منزله درخواست کتبی انتقال حق بیمه تلقی می گردد.
  • مشمولین دستورالعمل مکلفند؛ پس از 2 ماه از ورود اطلاعات در سامانه نسبت به پیگیری موضوع انتقال حق بیمه خود به صندوق بازنشستگی کشوری از طریق کد رهگیری دریافت شده اقدام نمایند.(در صورتیکه سوابق بیمه اعلام شده در سامانه به هر دلیل توسط سازمان تامین اجتماعی تایید نگردد؛مسئولیت پیگیری موضوع با ذینفع خواهد بود.)
  • دستگاه اجرایی مکلف است؛ پس از تایید اطلاعات سوابق بیمه ای وارد شده در سامانه صندوق، درخواست کتبی مستخدم مبنی بر انتقال حق بیمه و اولین حکم استخدام رسمی آزمایشی را به شعبه تامین اجتماعی مربوطه و تصویر اولین حکم استخدام رسمی آزمایشی آنان را به انضمام لیست افراد تایید شده برای محاسبه مابه التفاوت به مدیریت های استانی صندوق ارسال نمایند.
  • • مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده در فرم با دستگاه اجرایی بوده و این صندوق در قبال اطلاعات نادرست وارد شده هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

تایید

آدرس ساختمان مرکزي : تهران - خيابان دکتر فاطمي - ميدان جهاد شماره 55 ، تلفن 88954405 (15 خط) ، فکس : 88963602 ، کد پستي : 1414771118
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به سازمان بازنشستگي کشوري بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
Designed & Developed by : Behvar Design & Engineering Co