بازنشستگان میتوانند با وارد کردن اطلاعات خود گواهی سهام خود راپرینت کنند. ضمناْ انها میتوانند با مراجعه به سایت بیمه ملت نیز نسبت به دریافت برگه سهام خود اقدام کنند. برگه سهام به عنوان رسید خرید سهام بیمه ملت در اختیار بازنشستگان خواهد بود . بعد از اتمام اقساط(۳۶ماه) و ازاد شدن سهام میتوانند با مراجعه به امور سهام بیمه ملت برگه اصل سهام خود را دریافت کنند . تا آن زمان این گواهی به عنوان سند خرید سهام بیمه نزد آنها باقی خواهد ماند.
لطفا اطلاعات هویتی خود را در قسمتهای مربوطه وارد نموده و سپس با زدن دکمه "چاپ رسید" به صفحه نمایش و چاپ برگه سهام هدایت می شوید. در صورت نمایش پیام قرمز رنگ به متن پیام دقت فرمائید
دفتر کل
شماره ملی
شماره حساب
Captcha image
Show another code
چاپ رسید