سيستم برقراري حقوق بازنشستگي
تاريخ: 28/05/1398

صفحه اصلی      خروج


کاربران این بخش دستگاههای محترم اجرایی صندوق بازنشستگی کشوری می باشند.
بمنظور تسریع در برقراری حقوق بازنشستگي و وظيفه و صحت اطلاعات مربوط به فرمهای 1 و 2 و 3 مورد نیاز برای تایید برقراری ، سامانه جمع آوری این اطلاعات در سایت سازمان طراحی و دراختیار دستگاههای محترم اجرایی قرار گرفته است . این اطلاعات در 5 بخش دریافت می گردد .این بخشها عبارتند از :
   1) بخش اطلاعات هویتی
   2) بخش اطلاعات اصلی
   3) بخش اطلاعات حکم
   4) بخش سوابق خدمت و بدهی
   5) بخش اطلاعات موظفین
شناسه دستگاه:
کلمه عبور:

مشخصات وارد کننده اطلاعات: (اين مشخصات در زير فرم هاي چاپي درج خواهد شد.)
نام:
نام خانوادگي:

بارگزاری مجدد تصوير
لطفا اعداد تصوير بالا را در اين کادر وارد نماييد
آدرس ساختمان مرکزی: تهران - خيابان دکتر فاطمی - ميدان جهاد شماره 55 ، تلفن 88954405 (15 خط) ، فکس: 88963602 ، کد پستی : 1414771118          
.web designer : Behvar Design & Engineering Co